Zero-backlash axelkopplingar

Zero-backlash axelkopplingar

Axelkopplingar avser att ansluta de två olika organisationerna axeln, rotera för att skapa gemensamt mekaniskt nollöverföringsmoment och rotationsvinkel. En axelkoppling sker mellan kompensationskompensationskompensationen med två axlar och måste absorbera vibrationer, även om axeln kopplar skador först för att skydda motorn, även vid operationen som skickar onormal utöva för mycket vridmoment på rationens axel.


Den säkra användningen av axelkopplingen

1: Axelkopplingen tillåter inte avvikelse och radiell förskjutning av axialaxeln för att undvika att påverka dess överföringsförmåga.

2: Sijie-axelkopplingsbultarna kan inte lossna, defekt

3: Kopplingar får inte ha sprickor och bör bytas ut om det är sprickor. (det kan tappas av en liten hammare, döma av ljudet).

4: Sijie-axelkopplingens nyckel ska vara tätt kopplad och inte lös