Miterväxlarstyrka analys

I analysen av dornväxlarna antas Mitre Gearbox att krafterna verkar på ett enda plan. Vi kommer att studera kraften med tredimensionella koordinater av växeln. Således är tandriktningen inte parallell med rotationsaxeln när det gäller spiralformade växlar, Mitre Växellåda. Miter växellåda och i fråga om kugghjul, Miter växellådan är rotationsaxlarna inte parallella med varandra. Som vi måste diskutera finns det andra skäl att lära, behärska. Helical växlar används för att förmedla rörelse mellan parallella axlar. Miter växellåda Lutningsvinkeln är densamma för varje växel, men man måste vara högerhänt skruvformad och den andra måste vara vänsterhänt. Tandens form är en stänkgänga. Miter Växellåda Om en pappersbit i parallellogram (rektangulär) är omgiven av en växellåda, är de tryckta tennens hörnkantar snedställda. Om jag startar det här papperet kommer det att finnas en inverterad kurva vid varje punkt på blodets kant. Den första kontakten hos spårväxeln är linjen som sträcker sig över hela tandytan. Miter Växellåda Den första kontakten hos de spiralformade kugghjulen är en liten Miter växellåda och när tänderna tränger in mer, blir MITTER växellådan en linje. I spårväxlar är kontakten parallell med rotationsaxeln. Miter växellåda I spiralhjulet, den första diagonalen över tandytan. Det är växeln gradvis meshing och slät från en tand till en annan tandöverföring rörelse, Mitre växellåda så att spiralhjulet med hög hastighet tung last under smidig överföring av förmågan. Den spiralformade växeln får axellagret att bära radiella och axiella krafter. När axiell dragkraft blir stor eller någon effekt på grund av andra orsaker, kan Mitre växellådan använda ordet växel. Dubbla spiralhjul (sillbenet växlar) motsvarar två spiralformade växlar monterade sida vid sida på samma axel. De ger det motsatta axiella trycket, vilket eliminerar axialtrycket. När två eller flera enhetliga spiralhjul är på samma axel, ska växlarna på växlarna väljas så att de ger den minsta axiella kraften. Miter Växellåda Spetsiga växellådsaxlar eller spiralväxlar, Mitre Växellådor de är axelcentraler är varken skärande eller parallella. Tänderna på de korsade spiralhjulen kommer i kontakt med varandra, vilket blir linjekontakt när kugghjulet körs. Så de kan bara passera små laster och används huvudsakligen i instrumentutrustning, och det kan verkligen inte rekommenderas för användning i drivlinan. Det är ingen skillnad mellan det korsade spiralhjulet och det spiralformade redskapet innan de stickas med varandra efter montering. De är gjorda på samma sätt. Ett par inkopplingsaxlar med spiralformad axel har i allmänhet samma tandriktning, dvs Miters växellåda, den vänsterhandade drivväxeln maskerar med det högerstyrda kugghjulet. Miter växellåda I den förskjutna snedställda skruvformen minimeras glidhastigheten när tandkanten är jämn. Men när tänderna på tänderna inte är lika, används MITER växellådan de stora kugghjulet som kugghjulet om de två kuggarna har samma tandriktning.

Ur det yttre nätets synvinkel kan det spiralformiga vridverket, med det spiralformiga vinkeln i spiralvinkeln, ses som ett oändligt antal externa kugghjul med ett spiralformat kugghjul med ett begränsat antal tänder. Miter växellåda Det ska vara det sneda stället och spiralformat växellåda är motsatta, MITTER Växellåda som är respektive till vänster och höger, men kan också jämföras med den inre för att se Miter växellåda i spiralväxeln och den snedställda kugghjulet, rotationen är definierad, Mitre Växellådan och det sneda stället kan också ses som ett antal oändliga antal tänder inom det spiralformade redskapet, det kan också beaktas när de snedställda tänderna och isvinkelväxlarna matchar rackens snedställda och spiralformade växellådor