Användning av skruv Jack

1. före användning check Jack är normalt, delarna är flexibla, smorda, och korrekt uppskattning av tunga föremål vikt, Val av lämpligt tonnage Jack, inte överbelasta.

2. Justera rocker arm på metoden stöd, första hand i medurs riktning kommer remote polack, lyft socket snabb ökning i vikt.

3. Lägg rocker hanterar hål mellan flyttar upp och ner handtaget, tunga vikter stiga. Vid lyft av ärmen på bör den röda linjen omedelbart stoppa rörligt handtag. Om du behöver släppa stöd överförs i motsatt riktning, började vikt släppa.