Innan du använder uttaget själv för att stå stadigt

1. stå på marken för att göra urvalet. Måste välja plan mark, detta garanterar smidig och lyfta tunga föremål, om marken instabil, benägna att felaktig, orsakade viss risk.

2. står stark på marken. Eftersom det är också att placera tunga föremål på Jack, om marken inte är tillräckligt bestämda, kan lätt att lyfta vikter efter bosättningen av lyft höjd standard inte nås.

3. hur man skapar stativ villkor. Är främst speciell lift och marken uppfyller inte kraven, måste användaren skapa ett stabilt stativ villkor, bistå i komplett hissen av racket Jack.